SUFINANCIRANJE STERILIZACIJA I KASTRACIJA PASA I MAČAKA

Vi ste ovdje

Grad Ogulin je donio odluku o sufinanciranju kastracija, sterilizacija te označavanja pasa i mačaka na području grada i sugradskih naselja.
Ugovor s gradom je potpisala i veterinarska ambulanta Ogulin, te od danas svi stanovnici sa područja grada mogu ostvariti sufinanciranje
Za detaljnje upute kako iskoristiti ovu mogućnost molimo građane da se jave u ambulantu.
 
Cijene koje plaća krajnji posjednik su sljedeće:
- sterilizacija ženskog psa do 15 kg = 290,00 kn
- sterilizacija ženskog psa iznad 15 kg = 390,00 kn
- kastracija muškog psa = 200,00 kn
- sterilizacija ženske mačke = 240,00 kn
- kastracija muškog mačka = 150,00 kn
 
Na ovaj način zajedno doprinosimo smanjivanju nekontroliranog razmnožavanja pasa i mačaka te sprečavamo širenje bolesti među dotičnom populacijom životinja.
Vaša Veterinarska ambulanta Ogulin