Sol za salamurenje mesa

Vi ste ovdje

Za salamurenje(pac) mesa u ponudi ljekarne imamo i ekstra nitritnu sol.