Ljekarna

Vi ste ovdje

NAJVEĆI IZBOR HRANE, OGRLICA, VODILICA I SVE ŠTO JE POTREBNO VAŠIM PSIMA I MAČKAMA

 • HRABA I OPREMA ZA PTICE, RIBICE, HRČKE, ZAMORCE I KORNJAČE 
 • KOMPLETAN ANTIPARAZITNI PROGRAM ZA VAŠE PSE I MAČKE
 • ANTIPARAZITNI I LJEKOVITI ŠAMPONI ZA PSE I MAČKE
 • ŠAMPON ZA SUHO PRANJE PASA
 • VETERINARSKE LIJEKOVE ZA SVE VRSTE ŽIVOTINJA
 • VITAMINSKO - MINERALNE DODATKE ZA SVE VRSTE ŽIVOTINJA 
 • JEDNODNEVNE PILIĆE, PURE, GUSKE, PATKE
 • JEDNOMJESEČNE PURE 
 • PILENKE STARE 2 I 6 MJ
 • HRANILICE I POJILICE ZA PERAD 
 • POSIJE 
 • MJEŠAVINU ŽITARICA 
 • MLJEČNE ZAMJENICE ZA SVE VRSTE ŽIVOTINJA 
 • PREDSTARTER, STARTER I SUPERKONCENTRAT ZA SVE VRSTE ŽIVOTINJA
 • PRIBOR ZA KOLINJE
 • METKE ZA HUMANO KLANJE ŽIVOTINJA
 • PRIHRANA ZA PČELE