Ambulanta

Vi ste ovdje

Veterinarska ambulanta Ogulin pruža sljedeće usluge:

  • pregled i liječenje velikih životinja 
  • pregled i liječenje malih životinja 
  • umjetno osjemenjivanje krava
  • umjetno osjemenjivanje svinja
  • kastracije svih vrsta životinja
  • cijepljenje svih vrsta životinja
  • porodiljski zahvati kod svih vrsta životinja
  • različiti kirurški zahvati
  • eutanazija životinja
  • laboratorijska dijagnostika krvi i briseva